سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت های تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های تجارت اجتماعی

جارونپا، تراکتینسک و ویتال (2000) ادعا کردند که اگر بسیاری از شرکت های تجارت الکترونیکی نتوانند اعتماد مصرف کنندگان را جلب کنند، بطور کامل نمی توانند از پتانسیل های اقتصادی خود بهره برداری کنند. پس نگرانی خریداران آنلاین که از فقدان اعتماد یا بی اعتمادی ناشی می گردد، یک موضوع مهم پژوهش بویژه در زمینه تجارت اجتماعی شده می باشد. اگر چه تجارت اجتماعی یک موضوع مهم برای بسیاری از محققان شده می باشد، مطالعات قبلی، تجارت اجتماعی بطور کلی محدود به تعریف و توصیف تجارت اجتماعی یا عیان کردن ویژگیهای تجارت اجتماعی شده می باشد. بعلاوه بعضی مطالعات تنها روی تجزیه و تحلیل بازارهای تجارت اجتماعی تفاوت های بین تجارت اجتماعی و انواع دیگر تجارت الکترونیکی و پذیرش تجارت اجتماعی تمرکز کرده اند. اعتماد می تواند عملکرد اعتماد را که شامل قصد خرید و قصد تبلیغات شفاهی را تسهیل بخشد.از آنجا که تجارت اجتماعی نمونه ای ازتجارت آنلاین جدید و پدیده ای روبه رشد می باشد بایستی درک بهتری از متغیرهای کلیدی مؤثر بر اعتماد مصرف کننده در تجارت اجتماعی بدست آورد.به علاوه، مصرف­کنندگانی که به تجارت الکترونیکی اعتماد دارند ممکن می باشد لزوماً به تجارت اجتماعی اعتماد نداشته باشند. بانسال و چن (2011) ادعا کردند که مصرف کنندگان احتمالاً اعتماد بیشتری به سایت های تجارت الکترونیکی نسبت به سایت های تجارت اجتماعی دارند. در این راستا، نیاز به یک مطالعه تجربی با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف مؤثر بر اعتماد مصرف کننده به تجارت اجتماعی می باشدکه به جامعه بینش ارزشمندی ارایه دهد. با در نظر داشتن افزایش محبوبیت و کاربرد تجارت اجتماعی و تأثیر مهم آن در تجارت آنلاین موجود، مطالعه عوامل مهم و کلیدی اعتماد مصرف کنندگان حایز اهمیت می باشد. در واقع با وجود همه گیر شدن تجارت اجتماعی در کسب و کار و زندگی افراد، از نظر علمی توجه کافی به مطالعه پدیده تجارت اجتماعی انجام نشده می باشد. ویژگی های تجارت اجتماعی می تواند شامل هشت ویژگی اندازه، کیفیت اطلاعات، امنیت معاملات، توجیه اقتصادی، اطلاعات دهان به دهان، شهرت و ارتباطات باشد (همان منبع، 319-318):

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که وبلاگ یک شرکت در شبکه اجتماعی مانند فیس بوک چگونه اعتماد خریداران را افزایش می دهد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید