سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت های تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباطات

ارتباطات یکی دیگر از ویژگی های مهم تجارت اجتماعی می باشد و به فرایندهای رسمی و غیررسمی ارجاع می گردد که از طریق آن مصرف کنندگان اطلاعات را به وجود آورده و با دیگران به اشتراک می گذارند (مون اما[1]، 2008، 78)

سایت های تجارت اجتماعی، برای کاربران، راه های بسیاری به مقصود ارتباط با همدیگر را فراهم می‌آورد (مانند ایمیل، صفحات اظهار نظرات و …) تا از این طریق اعتمادشان را بدست آورد. مورمان و همکاران (1992) اظهار کردند که بدون شک ارتباطات فعال، تأثیر ضروری در برقراری ارتباط موفق بین مصرف کنندگان و شرکت ها دارد و تاثیر مثبتی بر اعتماد مصرف کنندگان دارد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد خرید اینترنتی، توانایی آن در آسان ساختن تعاملات بین مصرف کنندگان و بین خریداران و فروشندگان، بدون محدودیت های زمانی و مکانی می باشد. به علاوه پارک و کانگ (2003) اظهار کردند که ارتباطات یک عامل کلیدی در جوامع آنلاین فعال بوده و اینکه مصرف­کنندگانی که تجربیات و اطلاعاتشان را به اشتراک می گذارند احتمالاً اعتماد بیشتری به شرکت های آنلاین دارند. ارتباطات در تجارت اجتماعی تأثیر مهمتری دارد تا در انواع دیگر تجارت الکترونیک. زیرا تجارت اجتماعی مبتنی بر تعاملات میان مشتریانی می باشد که بر نظرات و تجربیات دیگران، تصمیم به خرید می گیرند (کیم و پارک[2]، 2013، 323).

 

2-10 اعتماد و عملکرد اعتماد

شرکت های آنلاین به مقصود کاهش اضطراب و عدم اطمینان مصرف کنندگان در مورد محیطهای آنلاین، آنها را تشویق می کند تا در تعاملات آنلاین فعال باشند. پس اعتماد مصرف کنندگان به اشکال مختلف تجارت الکترونیک (تجارت الکترونیک، تجارت با موبایل، تجارت اجتماعی) ممکن می باشد مهمترین عامل تعیین کننده تجارت موفق باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که اگر شرکت های تجارت الکترونیک بتوانند مصرف کنندگان را برای اعتماد متقاعد کنند در این صورت مشتریان از طریق انجام خریدهای مورد علاقه و تمایل به تبلیغات شفاهی به آنها پاسخ می دهند (جانگ[3]، 2005، 229).

اعتماد توسط محققان بسیاری در حوزه های مختلفی مانند روانشناسی، بازاریابی، جامعه­شناسی مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته می باشد پس به شکل های مختلفی نیز تعریف شده می باشد. مایر و همکاران[4] (1995) اعتماد را به این شکل تعریف کردند: «تمایل داوطلبانه یک فرد برای انجام کاری برای طرف مقابل بر این اساس که انتظار دارد طرف مقابل نیز برای او کار مهمی را انجام دهد بدون نیاز به کنترل طرف مقابل» (کیم و پارک[5]، 2013، 325).

بر اساس این تعریف اعتماد در تجارت اجتماعی می تواند به صورت تمایل کاربران تجارت اجتماعی برای اعتماد به توانایی، سخاوت، درستی و قابل پیش بینی بودن فروشنده براساس این باور که فروشنده با احتیاط کارش را در قبال مشتریان انجام می دهد بدون اینکه نیازی به کنترل فروشنده باشد.

بسیاری از مطالعات اثرات اعتماد را بر اساس تئوری واکنش مطالعه و مطالعه کردند و نشان دادند که اعتماد تاثیر مهمی بر عملکرد اعتماد می گذارد به ویژه در مورد تمایل به خرید و تمایل به تبلیغات دهان به دهان. دونی و کانون (1997) مدعی شدند که اعتماد خریداران به فروشنده پیش شرطی برای انجام تصمیمات خرید می باشد و یک فاکتور کلیدی تاثیرگذار بر تمایل به خرید مصرف کننده به شمار می رود. جانگ (2005) تاثیر اعتماد را بر خرید اینترنتی سنجیده و به این نتیجه رسید که روابط معنی داری بین اعتماد و تمایلات خرید مصرف کننده هست. کوآن و بوک (2007) فاکتورهای موثر و مهمی را برای عملکرد اعتماد آنلاین در محیط تجارت الکترونیک پیشنهاد کرده و متوجه شدند که اعتماد آنلاین تاثیر مثبتی بر تمایلات خرید آنلاین دارد. مطالعات دیگری نشان می‌دهند مشتریانی که به یک فروشنده اعتماد می کنند احتمالاً تمایلات خریدشان را به فروشنده نشان می دهند. اگر چه هیچ مطالعه ای این روابط را در محیط آنلاین مطالعه نکرده می باشد (همان منبع، 325).

[1]-Moon & Lee

[2]-Kim & Park

[3]-Jang

[4]-Mayer et al

[5]-Kim & Park

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که وبلاگ یک شرکت در شبکه اجتماعی مانند فیس بوک چگونه اعتماد خریداران را افزایش می دهد.