سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت های تجارت الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

1 تئوری های مربوط به اعتماد و عملکرد اعتماد

مطالعات گذشته اعتماد را به عنوان یک عامل میانجی در روابط بین تمایلات رفتاری و ویژگی های فردی، محیط های آنلاین و فناوری اطلاعات در نظر گرفته اند و ابعاد مختلفی از اعتماد (از قبیل اعتماد به وب سایت ها، اعتماد به محصولات، اعتماد در فروشندگان و خریداران) را سنجیده و رفتارهای خاص افراد را تبیین دادند (همان منبع، 321).

چنین رفتارهایی می تواند شامل توجه های فردی و سازمانی و انگیزه های آنها و هماهنگی با محصولات و خدمات در بستر محیط های تجاری آنلاین می گردد. علیرغم عدم وجود یک تئوری خاص که بتواند رفتارهای مشتریان را در ارتباط با اعتماد و عملکرد اعتماد تبیین دهد تئوری واکنش (TRA) ارائه شده توسط آجزن و فیش بین (1980)، پیش زمینه ای را به مقصود تبیین روابط میان توجه های مشتریان، انگیزه و تمایلات، و رفتارهایشان را به وجود آورد. پس اعتماد می تواند به عنوان یک فاکتور تاثیرگذار بر رفتارهای افراد مورد مطالعه قرار گیرد. مطالعات قبلی، اعتماد را به صورت رفتارهای فردی مطالعه کرده و اثر اعتماد را به عنوان بخشی از رفتارهای فردی سنجیده اند. مک نایت و همکاران (2002) مدل اعتماد مشتریان به تجارت الکترونیک را بر اساس تئوری TRA ارائه کردند و به این نتیجه رسیدند که باورهای اعتمادی تاثیر مثبتی بر تمایلات اعتمادی دارد که در نتیجه بر رفتارهای ناشی از اعتماد تاثیرگذار خواهد بود. به علاوه تئوری TRA، یک چهارچوب نظری برای مطالعاتی که به مطالعه نتایج اعتماد و روابط بین اعتماد و پیامدهای اعتماد مانند انگیزه‌های رفتاری می باشد. تئو و لیو (2007) از تئوری TRA به عنوان چهارچوب تحقیقی به مقصود تبیین روابط بین اعتماد مشتریان به فروشندگان تجارت الکترونیک بهره گیری کردند که عملاً اثبات نمود که اعتماد به صورت معنی داری بر توجه ها و انگیزه های خرید مشتریان تاثیر می گذارد. مطالعات دیگری روابط میان اعتماد و رفتارهای مشتریان را به عنوان نتایج اعتماد مطالعه کردند. مثلاً کوآن و بوک (2007) دریافتند که اعتماد بالای مشتریان باعث افزایش رغبت برای خرید محصولات و خدمات به ویژه در محیط های آنلاین می گردد. پاو لو و گفن (2004) ادعا کردند که اعتماد اغلب در برگیرنده عواملی زیرا خریدهای افراد و انگیزه های تبلیغات شفاهی  در خریدهای آنلاین می باشد (همان منبع، 322).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که وبلاگ یک شرکت در شبکه اجتماعی مانند فیس بوک چگونه اعتماد خریداران را افزایش می دهد.